Franck Crema, Zagreb

11 vozila

Grad Zagreb

2 mjeseca

55 964 km

Cut wrap

1.730.258

Impressions

Flaster Aplikacija

Prikupili smo i analizirali podatke

naših vozila

Daily impressions

Hourly impressions

O kampanji

Kao naša prva kampanja, Franck Crema imala je cilj predstavljanje novog proizvoda. U fokusu je bila publika na ulicama Zagreba ali isto tako i ljudi koji se voze u taxi vozilima. Možemo reći da smo već sa prvom kampanjom visoko postigli ljestvicu, podijelivši 8.180 uzoraka Caffe Creme. Brifirani vozači dijelili su svakom putniku pri ulazu u vozilo. U mjesec dana trajanja kampanje postigli smo visok visibility u gradu, na zadovoljstvo klijenta i Flastera.