Zmeňte farby mesta

Značka jazdiaca po meste

"Využite inovatívny spôsob reklamy.

Zaistite viditeľnosť svojej značky novým a kreatívnym spôsobom."

Jedno vozidlo – jedna značka – jedna správa

Vozidlá Flaster s Vašou reklamou riadia vybraní vodiči, ktorí sú každý deň v najnavštevovanejších lokalitách mesta.Aplikácia Flaster monitoruje pohyb vozidiel a zbiera dáta, ktoré sú prevádzané do merateľných digitálnych výsledkov s cieľom podrobnej analýzy po nákupe a remarketingu zameraného na ľudí, ktorí boli s vozidlami Flaster v kontakte.

Ako Flaster funguje?

Pochopenie túžob

Stanovenie cieľov, trvania a miesta dohodnutej kampane.

Prispôsobenie kampane

Tipy na kreatívne riešenie: počet a typ vozidiel a spôsoby lepenia.

Reklama na cestách

Aplikácia Flaster sleduje pohyby oblepených áut a zhromažďuje relevantné dáta.

Analýza a remarketing

Analýza sledovaných parametrov a digitálny retargeting cieľového publika.

Prečo Flaster?

Flaster Wrap možnostiČasto kladené otázky

Flaster je nový marketingový komunikačný kanál určený pre značky, ktoré chcú využiť vonkajšiu mobilnú reklamu. Používame digitálne nástroje na premenu vonkajšej reklamy na merateľné digitálne dáta. Platforma sleduje pohyb vodičov, denné trasy, počet impresií ľudí nájdených v okolí vozidla a retargeting týchto rovnakých skupín.

Prvým krokom je pochopenie prianí a cieľov klienta. Potom navrhneme typ lepenia, počet vozidiel a dobu trvania kampane. Akonáhle klient súhlasí s návrhom, začneme hľadaním optimálnych vodičov a vozidiel, ktoré zodpovedajú cieľom klienta. Lepenie vozidiel sa obvykle vykonáva jeden až dva dni pred začiatkom kampane. Po nalepení je vozidlo vrátené vodičovi, ktorý v ďalších mesiacoch, kým kampaň trvá, propaguje svojimi dennými kilometrami značku klienta.

Našimi partnerskými vozidlami sú preverení vodiči zdieľaných vozidiel, ktorí najazdia mesačne minimálne 5200 km. Vozidlá sú nové (do 5 rokov) a bez viditeľného vonkajšieho poškodenia.

Platforma sleduje hodinový, denný a mesačný pohyb vozidla. Umožňuje sledovanie najazdených kilometrov, počtu hodín strávených na ceste, v zónach, kde sa vozidlo najviac pohybovalo a zdržiavalo (termálne mapy), impresií (počet ľudí, ktorí sa ocitli blízko a videli vozidlo), demografické údaje, retargeting, sampling vo vnútri vozidla a výskyt obrandovaných vozidiel na evente.

V prípade nehody vodič bezodkladne oznámi situáciu Flaster teamu a Flaster na vlastné náklady zabezpečí oblep náhradného vozidla, ktoré prevezme reklamu až do konca dohodnutej akcie.

Vodiči každý týždeň načítajú obrázky vozidiel prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, aby sme sa uistili, že reklama je nepoškodená a že je vozidlo čisté.

Aby vodič splnil normy pre kampaň, je potrebné mať minimálny nájazd 5200 km mesačne v mestskej zástavbe a vozidlo musí byť nové a nepoškodené.

Odporúčame vám využiť služby sampling. Naši vodiči denne prepravujú stovky ľudí. Poznámka: vodiči nie sú povinní zúčastniť sa propagácie reklamných materiálov.

Ceny sa odvíjajú od typu lepenia, doby trvania kampane, počtu vozidiel a rozpočtu na digitálny retargeting. Každá ponuka je šitá na mieru, preto vás pozývame, aby ste nás kontaktovali na e-mailovej adrese info@flaster.co pre vypracovanie nezáväznej ponuky.

Minimálne podmienky zahŕňajú päť vozidiel a štyri týždne kampane.

Naši partnerskí vodiči používajú FlasterApp, ktorý zaznamenáva denné pohyby (GPS). Platforma Flaster používa GPS súradnice vodiča na digitálne zacielenie mobilných telefónov nájdených vo viditeľnom okruhu vozidla. Kampaňou digitálneho retargetu cielime na tie mobilné telefóny/osoby, ktoré spĺňajú dané parametre.

Náš kreatívny tím v spolupráci s kreatívnou agentúrou značky pripravuje podklady tak, aby reklama na každom vozidle mala prémiový vzhľad. Návrh designu a príprava pre každé vozidlo je v kompetencii nášho kreatívneho tímu a je zahrnutá v cene.

Fólie a lepenie sú v cene výrobku.